Školení

Nabízím školení:

Jeřábníků, vazačů břemen a signalistů

 • Obsluha plynových spotřebičů
 • Jeřábník
 • Vazač
 • Obsluha regálových zakladačů a vysokozdvižných vozíků

Základní teoretické školení  v oboru zdvihacích zařízení

 • Jeřábník – třída O, A, AS, B, C, D, E, F, N
 • Vazač břemen – typu A, B
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin závěsných, stožárových a výložníkových
 • Signalista
 • Uživatel ZZ – kompetentní organizace nebo osoba
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů